" GA" — ; , ,

  • :
  • : 06.11.2001 454- 01.01.2003/ 22.11.2007 329- 01.01.2008
— 
—  G —  ; , ,

—  GA —  ; , ,

GA:

50 ,
51 , ,
52 , ;

:  —  ; , ,

; ...